Blog

Maraton psaní dopisů

Vážení rodiče,

letos se již popáté účastníme Maratonu psaní dopisů. Těm z vás, kteří ještě o této akci neslyšeli, přináším základní informace.

            Maraton psaní dopisů je celosvětová kampaň pořádaná Amnesty International, která se od roku 2010 tradičně pořádá od 10. prosince, tedy v Den lidských práv.

            Díky ručně psaným dopisům s výzvami vládám či úřadům příslušných zemí pomáháme nespravedlivě vězněným a utlačovaným obráncům lidských práv. Lidem, kteří měli odvahu se postavit za práva ostatních. Za jednotlivé případy se ve stejnou chvíli apeluje ve většině zemí světa, což vytváří mezinárodní tlak, který příslušné autority nemohou jen tak ignorovat. Proto se téměř u třetiny případu podaří prosadit zásadní změnu.
            My se letos sejdeme 16. prosince v 8 hodin v Dlouhé ulici na půdě waldorfského lycea, zahájíme ranním kruhem. Poté budou mít žáci prostor zhlédnout videa k jednotlivým případům, pročíst si letáky a rozhodnout se, který případ podpoří svým dopisem. V průběhu celého dne (akce bude probíhat od 8 do 14 hodin) budou mít studenti dostatek času získat co nejvíce informací pro své rozhodnutí. K dispozici jim budou i učitelé jazyků, pokud budou chtít napsat svůj dopis, nebo mohou použít předlohu. Příjemným zpestřením celého maratonu bude bohaté pohoštění. 
           Dopis student vhodí do naší školní poštovní schránky a do kasičky 50 Kč za každý exemplář (dopisů lze napsat i více).
           Po skončení akce budou dopisy rozděleny podle jednotlivých zemí a odneseny na poštu. Sledujte webové stránky školy, kde bude zveřejněn letošní výsledek.
Pokud máte chuť a čas, přijďte si napsat svůj dopis, prožít předvánoční atmosféru s námi.

Srdečně zveme

PhDr. Iveta Machutová a 12L