Školní poradenské pracoviště

Výchovný a kariérový poradce:
Mgr. Jitka Zemánková Tejkalová / jitka.zemankova@waldorf.pb.cz
Poskytuje výchovné a kariérové poradenství žákům, rodičům a pedagogům.
Konzultace podle časových možností bez předchozího objednání.

Školní metodik prevence:
Mgr. Jitka Romanutti / jitka.romanutti@waldorf.pb.cz
Poskytuje metodickou podporu a poradenství v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro žáky, rodiče a pedagogy.
Konzultace podle časových možností bez předchozího objednání.

Školní speciální pedagog:
Mgr. Naděžda Štuksová
Poskytuje speciálně pedagogickou podporu žákům, rodičům a pedagogům.
Konzultaci je nutné objednat.
Zajišťuje Mgr. Jitka Zemánková / jitka.zemankova@waldorf.pb.cz

Školní psycholog:
PhDr. Anežka Janátová / jitka.romanutti@waldorf.pb.cz
Poskytuje základní psychologické poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy.
Nevydává posudky pro potřeby podpůrných opatření.
Konzultaci je nutné objednat.
Zajišťuje Mgr. Jitka Romanutti / jitka.romanutti@waldorf.pb.cz