Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Kód oboru 82-51-H/01
Délka studia 3 roky, ukončeno závěrečnou zkouškou s výučním listem
Charakteristika oboru
– ruční zpracování kovů, strojní obrábění, povrchové úpravy, rukodělná výroba uměleckých užitkových a dekorativních předmětů
– orientace v popisech jednotlivých technologií, materiálů a starých technik
– vedení prvotní evidence restaurátorských prací, uplatňování praktické zkušenosti ve vztahu k dalším uměleckořemeslným profesím
Uměleckořemeslné obory jsou přímou reakcí na současné požadavky doby v oblasti rukodělné výroby uměleckých dekorativních předmětů, replik a prací z oblasti restaurátorství. Praktická výuka dává možnost prožití kvalitně odvedené řemeslné práce. Obory si kladou za cíl rozvoj citu a zručnosti pro ruční zpracování kovů a dřeva. Studenti jsou vedeni k fantazii, kreativitě a osobitosti uměleckého projevu. Díky tomu zaujmou na trhu práce, na který po absolvování vstupují.