Kontakty

Název: Waldorfská škola Příbram – mateřská škola, základní škola a střední škola
Adresa: Hornická 327, 261 01, Příbram II
IČO: 42731259 / DIČ: CZ42731259 / Běžný účet školy: 879 410 237 / 2010
Datová schránka:  d3bam2p
Zřizovatel školy
: Město Příbram

tel.: 318 623 306 / waldorf@waldorf.pb.cz
tel. vrátnice: 326 531 745
tel. družina: 326 531 744

Administrativa, personalistika a pronájmy: Jana Žáková
Po‒Pá 8.00‒11.00PoSt 13.00‒15.00
e-mail: kancelar@waldorf.pb.cz, hospodarka@waldorf.pb.cz
Hospodářka a pokladní: Andrea Procházková
Po 13.00‒15.00Čt 12.00‒14.00
e-mail: andrea.prochazkova@waldorf.pb.cz
Ředitel školy: Mgr. Robert Žák,
e-mail: robert.zak@waldorf.pb.cz
Vedoucí učitelka MŠ: Anna Marie Steinbach
e-mail: anna.steinbach@waldorf.pb.cz
Zástupce ředitele ZŠ: Mgr. Jitka Zemánková Tejkalová
e-mail: jitka.zemankova@waldorf.pb.cz
Zástupce ředitele SŠ: Mgr. Zuzana Angelová
e-mail: zuzana.angelova@waldorf.pb.cz
Pověřena vedením ŠD: Mgr. Jitka Zemánková Tejkalová
e-mail: jitka.zemankova@waldorf.pb.cz
Výchovný a kariérový poradce: Mgr. Jitka Zemánková Tejkalová
e-mail: jitka.zemankova@waldorf.pb.cz
Metodik prevence: Mgr. Jitka Romanutti
e-mail: jitka.romanutti@waldorf.pb.cz
Vedoucí školní jídelny: Helena Krejčová
e-mail: helena.krejcova@waldorf.pb.cz / tel.: 318 633 451
Pověřenec GDPR: Ing. Ivo Klímek
e-mail: ivo.klimek@waldorf.pb.cz

Red IZO: 610451251
IZO: 181064278 Mateřská škola, Nám. Dr. Josefa Theurera 261, Příbram II
IZO: 181064286 Školní jídelna – výdejna, Nám. Dr. Josefa Theurera 261, Příbram II
IZO: 110451261 Základní škola, Hornická 327, Příbram II
IZO: 110451309 Školní družina, Hornická 327, Příbram II
IZO: 150019769 Školní klub, Hornická 327, Příbram II
IZO: 110451295 Školní jídelna, Hornická 327, Příbram II
IZO: 110451279 Střední škola, Dlouhá 163, Příbram II