Společnost waldorfské školy Příbram

Více informací naleznete na stránkách www.swspribram.cz.

Společnost WŠ byla založena v roce 1994. Náplň její činnosti a stejně tak úkoly, které si vytyčila, se proměňují jako se proměňuje a vyvíjí naše škola. Jiné síly se uplatňují při budování  školy, jiné po 28letém fungování školy. Vždy ale bylo, a stále je zapotřebí odvahy, vůle, přesvědčení, vědomého přístupu a nadšení aktivních rodičů, kteří svůj zájem o to, v čem a jak jejich dítě vyrůstá a je vychováváno, rozšířili za hranice „své“ vlastní třídy. Chtějí se spolupodílet na procesu spoluutváření školy, což je základním kamenem Společnosti WŠ.
Tato, povětšinou jen hrstka, skládající se z rodičů, učitelů a přátel „Waldorfu“ utvořila společenství. Společenství, které se snaží být nápomocno jak v hospodářském, kulturně-společenském, ale i duchovním životě školy, kterou tvoří nejen děti a její zaměstnanci, ale i my rodiče.

Vize

Společnost Waldorfské školy Příbram (dále jen Společnost) je společenstvím lidí okolo Waldorfské školy Příbram, jejichž cílem je, aby v součinnosti s Waldorfskou školou Příbram společně tvořili kulturně-vzdělávací prostředí pro děti, učitele, rodiče a další zájemce, fungující na principech anthroposofie, waldorfské pedagogiky a trojčlenné sociální společnosti.

Cílem tedy je, aby příbramská waldorfská škola byla místo, kde se mohou vzdělávat a sociálně a kulturně angažovat děti, učitelé i rodiče.

Funkce Společnosti

  1. Podpora Školy
  2. Prostředí pro kulturně-vzdělávací aktivity rodičů