Základní škola

Waldorfská pedagogika, filozofie a cíl

Waldorfská mateřská i základní škola vychází z podnětu pedagogiky Rudolfa Steinera, zároveň se snaží reflektovat potřeby vzdělávání a výchovy v informační době 21. století. Pracujeme s dětmi podle principů waldorfské pedagogiky, která vychází z antroposofického pohledu na člověka. Antroposofie (nauka o člověku) umožňujeme učitelům komplexní pochopení a poznání osobnosti dítěte a mladého člověka, není však v žádném případě obsahem výuky.

Moderní vyučování pro život

Výuka běžných naukových předmětů je utvářena tak, aby žáky zaměstnávala jak intelektově, tak tvořivě a prakticky. Waldorfská pedagogika přináší promyšlené a na rozvoj osobnosti dítěte orientované vzdělávání. Vedle běžných předmětů se soustředíme na výuku jazyků, hudby, výtvarného a dramatického umění, základů řemesel a ručních prací. Škola může dát i zvídavému žákovi je zlomek informací, které bude v životě potřebovat. Musí ho proto také naučit, jak si další poznatky získat nebo sám vytvořit: pozorovat, analyzovat problémy, hledat řešení. Jenom něco vědět pro život nestačí. Člověk by měl umět poznatky zasazovat do souvislostí, orientovat se v nich, tvořivě s nimi pracovat a umět je využít pro sebe, pro druhé nebo v komunikaci s druhými.

V základní škole Waldorfské:

 • se z dítěte stává zdravě sebevědomý a samostatný jedinec s všestrannými schopnostmi,
 • se podněcují hudební schopnosti – hraje se na flétny, zpívá se ve sboru,
 • se rozvíjí výtvarné schopnosti – maluje se akvarelovými barvami, kreslí se formy, zdobí se sešity,
 • je prostor k rozvoji zručnosti, tvořivosti a fantazie žáků i při méně obvyklých praktických činnostech, např.: tkaní, pletení, šití, háčkování, práce se dřevem…,
 • se pracuje hlavně s přírodními materiály,
 • je kladen důraz na smyslové prožitky a reálnou zkušenost,
 • nejsou učebnice, každý žák si vytváří svou vlastní „učebnici“ krásnou úpravou epochového sešitu,
 • se konají zajímavé aktivity i mimo vyučování
 • slavnosti, koncerty, divadelní představení, jarmarky, atd.,
 • je důležitý pohyb a častý pobyt na čerstvém vzduchu,
 • podporuje se přirozeným způsobem zdraví a pohoda dítěte.