Střední škola

Waldorfská škola vznikla v Příbrami v roce 1991 jako obecní škola a v září 1999 dosáhla velikosti úplné devítileté základní školy. Od září 2000 pokračuje středním stupněm a od roku 2015 se stala její součástí waldorfská mateřská škola.
Na středním stupni je zastoupeno jak všeobecné maturitní vzdělaní, tak i učební obory s výučním listem.
Jako jediná waldorfská škola v České republice zahrnuje od 1. 1. 2015 celistvý systém vzdělávání od mateřské školy až po školu střední včetně školství učňovského.