Kongres Waldorf 100 Stuttgart

Na počátku stojí člověk
Ohlédnutí za kongresem Waldorf 100 ve Stuttgartu 7.–10. září 2019

Právě před sto lety byla pronesena Rudolfem Steinerem tato slova: „Waldorfská škola se musí stát skutečným kulturním činem, součástí našeho úsilí o obnovu současného duchovního života“. Waldorfská škola se měla stát praktickým důkazem pro průraznost anthroposofické orientace o světě. Měla se stát jednotnou školou v tom smyslu, aby vychovávala a učila, jak si to žádá člověk, celek lidské bytosti. Jak je tomu dnes?
Waldorfský kongres ve Stuttgartu, který se konal 7.–10. září 2019, si zvolil jako hlavní téma název Na počátku stojí člověk. Tento motiv se prolínal všemi přednáškami, pracovními skupinami a fóry. Účastníci z celého světa měli možnost se zabývat základním dílem Rudolfa Steinera určeným pro učitele, Všeobecnou naukou o člověku, učitelskými meditacemi i výzvami dnešní doby, doby digitálních technologií, hledáním a sdílením nových učebních forem ve waldorfských školách. Celou konferencí proudil impulz směřující od minulosti k současnosti a dále do budoucnosti. Jak učiníme waldorfskou školu schopnou působit v budoucnosti? Přednášející (Claus-Peter Röh, Christopher Wiechert, Tomáš Zdražil, Wolfgang Schad, Michael  Zech, Martyn Rawson,  Michaela Göbel a mnoho dalších význačných odborníků) společně s učiteli přinesli s sebou podněty, které se otevřenými srdci metamorfovaly a dodaly všem naději pro další budoucnost waldorfského hnutí.
Na každém kroku bylo patrné, že waldorfské hnutí se během 100 let od svých počátků v Německu stalo opravdu celosvětovým. Učitelé z Nového Zélandu, Brazílie, Indie, Ruska či Francie sdíleli ten samý pohled na člověka, podněty k výchově i úskalí přicházející s moderní dobou. Jediné, v čem se lišili, bylo kulturní pojetí charakteristické pro jednotlivé země. Síla tohoto celosvětového společenství byla velmi impozantní a stala se jakýmsi hnacím motorem pro každodenní práci ve třídách.
Organizátoři Freie Hochschule Stuttgart a Freie Waldorfschule Uhlandshoehe vytvořili nejen skvělé vzdělávací zázemí pro více než 1000 učitelů v 50 pracovních skupinách, ale postarali se i o rozsáhlé kulturní zážitky účastníků v podobě nádherných eurytmických a divadelních představení a koncertu filharmonie.
Celosvětová konference ve Stuttgartu byla velkolepou oslavou 100letého výročí waldorfského hnutí.

Veronika Poláčková a Veronika Skaličková, WŠ Příbram