Judo

Judo na Waldorfské škole

Judo klub Kodokan je sportovní klub dětí a mládeže, jak už z názvu vyplývá zabývající se výukou juda. Judo patří mezi nejrozšířenější bojové sporty. Jeho počátky najdeme v bojových uměních feudálního Japonska. Až Jigoro Kanó, po dlouhém studiu škol jiu-jiutsu, vytvořil soubor technik a založil školu Kodokan Judo. Od roku 1964 je judo olympijským sportem. Organizace UNESCO doporučila judo jako nejvhodnější sport pro děti. Učí se zde nejen technikám judo, ale i vzájemnému respektu, sebeovládání, umění přijmout porážku, umění vítězit. Judo podporuje všeobecný fyzický rozvoj, kde se vzájemně harmonicky doplňuje složka fyzická a výchovná. Judo je sport, který opravdu můžete začít provozovat každý v jakémkoliv věku. Není neobvyklé, že děti začínají již ve věku od čtyř let. Samozřejmě v tomto věku nemůže trénovat jako dospělý. Začíná se všeobecným tělesným rozvojem, hrami, které jsou pro děti přirozené, které rozvíjí prostorovou orientaci, vnímání trenérů, žáků, se kterými cvičí. Trénink těchto dětí pro neobeznámeného pozorovatele připomíná chaos, při delším pozorování, zjistíte, že tento chaos je jen zdánlivý. Že má jistý řád. V další tréninkové fázi, u trošku starších dětí přechází již chaos v uvědomělý řád a trénink se stává opravdovou tréninkovou jednotkou. Na Waldorfské škole jsou tréninky v pondělí a středu od 16.30 do 18.00 hodin. Jsou otevřeny pro děti těchto věkových kategorií přípravka – děti od 8 do 10 let a žactvo – děti 11-14 let. Tréninky vedou Karel Kříž, nositel II. danu a trenér II. třídy a paní Jitka Čermáková, nositelka I. danu a trenérka III. třídy. Klub v současné době nepořádá organizovaný nábor, přijmeme však každého zájemce, který projeví zájem. Děti předškolního věku přijímáme po vzájemné konzultaci s rodiči. Judo je opravdu nádherný sport. Pro zájemce, kteří netouží po sportovních duelech, je určeno cvičení v tzv. kata. Kata jsou soubory technik, které předvádějí dva cvičenci, a kde se hodnotí provedení techniky. Koho nezaujmou ani tato cvičení, může cvičit a trénovat judo jako formu sebeobrany. Což je původní účel judo – porazit útočníka bez velkého úsilí, využitím jeho síly proti němu samotnému. Což je řečeno již v principech judo – maximální účinnost a vzájemný prospěch. Máte-li chuť vyzkoušet si judo, přijďte navštívit tréninky judo na Waldorfské škole.