Knihovna

Školní knihovna je zřízena pro potřeby žáků, učitelů a rodičů naší školy. Správcem knihovny je Jana Horáková.
Výpůjční doba je pondělí až čtvrtek 8-13.30 hodin.
Mimo tuto dobu můžete kontaktovat knihovnici e-mailem: jana.horakova@waldorf.pb.cz
V knihovnu mohou rodiče a žáci využít v době čekání na děti a přestávek mezi vyučováním.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Knihovní fond

Knihovní řád školní knihovny

Osvědčení o registraci knihovny

 

 

Novinky v naší knihovně