Školní tiskopisy – MŠ

POTŘEBNÉ FORMULÁŘE K ZÁPISU DO MŠ můžete stáhnout zde:
* žádost ve formátu pdf / žádost ve formátu docx
* potvrzení lékař ve formátu pdf / potvrzení lékař ve formátu docx