Mateřská škola

„Děti jsou omlazujícím pramenem každého lidského společenství. Ony jsou silou, která neustále obnovuje tento svět. Nic menšího.“

(z knihy Výchova začíná vztahem, Daniel Wirz)


NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA

Naše mateřská škola je součástí Waldorfské školy Příbram. Spolupracujeme se Společností waldorfské školy Příbram, z. s. Pracujeme pod záštitou Asociace waldorfských mateřských škol ČR. Od září 2019 nám byl přidělen statut waldorfská mateřská škola. Najdete nás v klidné části města v blízkosti základního stupně waldorfské školy. Historická budova, v níž se školka nachází, stojí na úpatí Svaté Hory. Její součástí je školní zahrada s hřištěm. Program waldorfské školy vychází z antroposofických poznatků o člověku a přírodě. Pro děti je utvářeno klidné a bezpečné prostředí, v němž se mohou přirozeně rozvíjet. Úkolem výchovy ve smyslu waldorfské pedagogiky je připravovat podmínky k tomu, aby postupné probouzení nových bytostných článků mohlo do období dospělosti optimálně probíhat. Práce s dětmi je zaměřena na probouzení vlastního živého myšlení, širokého soucítění, vůle vedoucí k zodpovědnosti a vlastní tvůrčí realizaci.


TŘÍDY A JEJICH VYBAVENÍ

Celková kapacita školky je 36 dětí, které jsou umístěny ve dvou heterogenních třídách. Ve třídě Sedmikráska (25 dětí) pracují tři učitelky a ve třídě Mateřídouška jedna (11 dětí). Děti si hrají s ručně ušitými panenkami a zvířátky, bavlněnými a hedvábnými šátky, s dřevěnými hrady a kostkami a jinými ručně opracovanými hračkami z přírodních materiálů. Hračky jsou do jisté míry nedokonalé, aby podněcovaly přirozenou dětskou tvořivost a fantazii. Při výtvarných činnostech používáme kvalitní akvarelové barvy, velké voskové bločky a trojhranné pastelky. Modelujeme z barveného včelího vosku a z těsta, pracujeme s ovčím rounem, s přízí.


PŘÍRODA A MY

Trávíme s dětmi hodně času v přírodě, která jim dává velké množství smyslových podnětů. Zde mají možnost experimentovat, objevovat a tvořit.
Pobyt a volná hra v přírodě jsou ideálními podmínkami pro rozvoj pohybových dovedností. Má-li se dítě učit porozumět světu a sobě, je podstatné, aby si vytvořilo vztah ke svému nejbližšímu okolí. I proto s dětmi podnikáme pěší výlety okolo Svaté Hory. Během školního roku organizují některé společné výlety i rodiče.


ČÍM SE ZABÝVÁME

Pravidelné opakování a rytmus dne, týdne i celého roku dává dětem pocit jistoty a bezpečí. Vše plyne ve střídání nádechu a výdechu, jednotlivé činnosti na sebe navazují a propojují se. Každý den v týdnu má svou specifickou aktivitu: kreslení, malování, modelování, ruční práce, eurytmii, výlety. Pro děti je důležitý nejen pohyb, ale též každodenní volná hra. Věnujeme se péči o mateřský jazyk, rozvoji komunikačních dovedností. V naší školce dětem pohádky vyprávíme, čteme a hrajeme jako loutkové divadlo, aby co nejvíce přicházely do styku s živou řečí. Ta podporuje mimo jiné obrazové myšlení, které je typické pro předškolní věk. Děti s rodiči prožívají rok v pravidelně se opakujících obdobích a slavnostech.


PRO ZÁJEMCE

Pokud vás zajímá více o naší školce, můžete si domluvit osobní návštěvu. Napište nám na mailovou adresu steinbach@waldorf.pb.cz. Jsme si vědomi, že osobní setkání s učitelkami a s prostředím školky má zásadní význam pro volbu mateřské školy. Pro školní rok 2020-2021 bude zápis na začátku května 2020, bližší informace naleznete na webových stránkách školy během dubna 2020.