Kombinované lyceum

Kód oboru 78-42-M/06
Délka studia 4 roky, ukončeno maturitní zkouškou
Charakteristika oboru
– odborné a umělecké předměty (eurytmie, dějiny umění, umělecká fotografie, ročníkové divadlo, ročníkové práce…)
– široký všeobecně vzdělávací základ
– ve třetím ročníku výběr ze dvou specializací: humanitní a přírodovědné
– kurzy a praktika – biologické, zeměměřičské, sociální, profesní praktikum
Cílem vzdělávání tohoto oboru je celostní osobnostní rozvoj žáka. Vedle prohloubení obecně vzdělávacích předmětů se mladý člověk setkává s tématy, která otevírají možnost morálního růstu, kultivace estetického cítění a praktického uchopení světa. Díky zvolenému zaměření získá absolvent významné předpoklady pro další vysokoškolské či vyšší odborné studium.