Umělecký truhlář a řezbář

Kód oboru 82-51-H/02
Délka studia 3 roky, ukončeno závěrečnou zkouškou s výučním listem
Charakteristika oboru:

  • ruční řemeslné opracování dřeva, zhotovování řemeslných výrobků pro interiéry dle vlastních návrhů
  • zdobení dřeva různými technikami – inkrustace, intarzie, ornamentální řezba aj.
  • znalost slohových období, tvorba kopií historického nábytku
  • orientace v technologii materiálů a starých technik
  • vedení prvotní evidence restaurátorských prací, uplatňování praktické zkušenosti ve vztahu k dalším uměleckořemeslným profesím