Škola

Vize školy

Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím
sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost, schopnou
s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost
a svět kolem nás.