studijní obory

  • Kombinované lyceum – maturitní všeobecné vzdělání (obor založen v roce 2013)
  • Umělecký kovář a zámečník, pasíř – učební obor s výučním listem (obor založen v roce 2000)
  • Umělecký truhlář a řezbář – učební obor s výučním listem (obor založen v roce 2000)
  • Reprodukční grafik – učební obor s výučním listem (obor založen v roce 2016)